Echtscheiding en Identiteit

Boek: Iedereen
behalve jij?

Het is een feit: steeds meer huwelijken eindigen in een scheiding. Meestal een verwoestend proces waarbij je identiteit een flinke opdoffer kan krijgen. Het boek “Iedereen behalve jij?” geeft inzicht in wat een echtscheiding met identiteit doet. Vanuit verschillende “ramen” wordt gekeken naar identi­teit: vanuit de filosofie, sociologie, theologie en psychologie. Dit wordt steeds verbonden met ervaringen en belevingen van men­sen. Bij het lezen maakt oordeel plaats voor genade en barmhartigheid. Want er zit troost in het (h)erkennen van de pijn waar jij of je scheidende medemens doorheen gaat.

  • Wat is het effect van echtscheiding op jouw identiteit?
  • Identi­teit bekeken vanuit de filosofie, sociologie, theologie en psychologie.
  • Echtscheiding en je identiteit in Christus
  • Vanuit genade en barmhartigheid omgaan met echtscheiding binnen de kerk.

Openhartig en eerlijk – (H)erkenning van pijn – Theologie – Psychologie – Identiteit in Christus

De auteur:

Marja Krans

Marja Krans is in het dagelijks leven coach, supervisor en psychosociaal therapeut en actief met haar eigen onderneming Metanoia training & coaching. In haar boek “Iedereen behalve jij?” gaat zij in op de effecten van echtscheiding op identiteit.

Het is een onderwerp dat mij aan het hart gaat Ik weet uit ervaring wat een scheiding inhoudt. Het is een life-changing event dat effect had op ieder aspect van mijn leven en dat van mijn kind. Materieel, sociaal en spiritueel (geestelijk) heeft een echtscheiding enorme impact. Echtscheiding kwam niet in mijn christelijke woordenboek voor. Dat kon anderen wel overkomen, maar mij niet, dacht ik. Ik koos toch onvoorwaardelijk voor de man die God me gegeven had, no matter what? Toen met een telefoontje de scheiding een feit werd, had ik het gevoel dat mijn leven instortte. Waar bij het overlijden van een partner de mooie herinneringen blijven, waren er toen vooral vragen. Ik ging niet bij de pakken neerzitten, maar ondertussen zat ik er doorheen, dat hoor ik ook van anderen: het is erger dan je laat zien, dan dat de omgeving bewust doorheeft.Het boek “Iedereen behalve jij?” in het kort

In het kader van mijn studie Toegepaste Psychologie onderzocht ik het effect van echtscheiding op de identiteit van Christenen. 17 mensen werkten mee aan diepte-interviews aan de hand van 6 onderzoeksvragen. Het begon met theoretische vragen: wat is de betekenis van identiteit vanuit verschillende invalshoeken? Hoe loopt een proces van echtscheiding? Wat doet een echtscheiding met jou als individu die eerst verbonden was met je ‘belangrijkste andere? Waar raakt het en hoe “deal” je ermee? Wat waren de verwachtingen van kerkelijk pastoraat en wat is de boodschap van de kerk aan ‘(hun) mensen die in een scheidingsproces zitten, of dit nog volop doorleven?


Iedereen behalve jij is een boek voor WIE BETROKKEN IS

Het boek Iedereen behalve jij? is geschikt voor voor alle bij een echtscheiding betrokken mensen. Voor jou, wanneer je in scheiding ligt, maar ook voor je omgeving, om te realiseren wat er eigenlijk allemaal gebeurt (stuk gaat). Het ideaal van een huwelijk tot de dood ons scheidt is fantastisch. De werkelijkheid is dat we met zoveel gebrokenheid worden geconfronteerd dat scheidingen gegeven is, en we ons af hebben te vragen hoe we hier mee om willen gaan. Met de mensen zelf en met hun kinderen. Wil je of kun je naast, in plaats van tegenover de ander komen te staan? Dat raakt ook aan de kerk: we mogen leren over de impact van een scheiding op een mensenleven en hoe wij ons met compassie met de ander verbinden met Christus als voorbeeld.


Stichting Power Parent

Sinds 2019 ben ik betrokken bij PowerParent, een stichting die zicht richt op alleengaande ouders, door middel van inspirerende weekenden. Je probeert als alleengaande alle ballen in de lucht te houden, en zo’n inspirerend weekend (hoewel ik altijd dacht dat ik dat niet nodig had hoor, tot ik voor het eerst deelnam en daar Gods liefde, genade en herstel ontmoette) kun je best gebruiken. Even de tijd voor jezelf, voor ontspanning en inspiratie gericht op herstel, vergeving, inspiratie en verbondenheid. Spreekt het je aan / 14-16 oktober 2022 in Vierhouten, zie powerparent.nl .


Geef het boek cadeau.

Wil jij meehelpen om ook anderen te inspireren? Met een gift, hoe groot of klein ook, kunnen wij andere mensen helpen die niet de middelen hebben voor het aanschaffen van dit boek.

Als dank voor je steun ontvang je dan de thesis over echtscheiding en identiteit. Dit is het onderzoeksrapport van Marja Krans dat ten grondslag ligt aan het boek Iedereen behalve jij?– echtscheiding en identiteit.

Gift geven

Naam(Vereist)

Stichting PowerParent

Stichting PowerParent zet zich in voor alleengaande ouders. Dit doe we onder andere door weekenden te organiseren waar je opgebouwd en bemoedigd wordt. Een weekend om er even helemaal uit te zijn. Een beetje verwend worden met lekker eten, inspirerende spreekbeurten, workshops en een ontspannen sfeer. Niets hoeven uit te leggen en worden bemoedigd en uitgedaagd om verder te kijken dan de situatie waar je in zit.

Het eerst volgende weekend is van 14-16 oktober in Vierhouten. Je kunt je nog opgeven voor dit verrijkende weekend, geïnteresseerd? Kijk dan eens op Powerparent.nl

See, taste and enjoy

Vrijdag 14 oktober 2022
16:00 uur
Tot: Zondag 16 oktober 2022
14:30 uur.

Locatie

’t Vierhouterbos
Nunspeterweg 30
Ingang Reelaan
8076 PD Vierhouten

Visie

We zijn een stichting  met passie voor alleengaande ouders, om met realiteitszin, compassie en Gods gedachten over ons, opbouwende weekenden te organiseren gericht op ont-moeten, ontwikkeling en herstel.

Ook geschreven door Marja Krans

Een ontmoeting tussen culturen

Kiezen voor ontmoeting, ook wanneer we het gedrag of denken van de ander niet begrijpen? In onze multiculturele samenleving zou het aan de orde van de dag kunnen zijn. Hoe kunnen we bruggen bouwen naar elkaar, in dit geval tussen christenen en moslims? Hoe kunnen we met respect en aanvaarding een relatie aangaan?

“In mijn omgeving kom ik niet zoveel mensen vanuit een andere cultuur tegen, niet in mijn buurt en zeker niet in mijn kerk. Eerlijk gezegd had ik er nog niet over nagedacht hoe ik contact zou kunnen leggen. Daar krijg ik door dit boek zeker handvatten voor” (Student PH).

Contact

Naam