Een Ontmoeting Tussen Culturen

 15,00

Een Ontmoeting Tussen Culturen 1e druk is een boek van Marja Krans uitgegeven bij Boekencentrum. ISBN 9789023907879

Wie vandaag ‘multiculturele samenleving’ zegt, denkt als eerste aan de islam. Hoewel de islam in Nederland al lang geen zaak meer is van alleen allochtonen, wordt deze godsdienst toch bestempelt door een niet westerse cultuur. Deze culturele kloof tussen het westerse christendom en de islam maak de ontmoetingen tussen christenen en moslims vaak geladen en moeizaam zij worden meestal gekenmerkt door spanningen en soms zelfs angst. In dit boek gaat de auteur op zoek naar de oorzaken van deze angst. Zij zet de lezer aan tot kritisch zelfonderzoek: Zijn mijn vooronderstellingen terecht? Interpreteer ik de zaken juist? Vervolgens gaat ze op in de grondregels voor het gesprek met mensen uit andere culturen. Kernwoorden daarbij zijn zelfrespect, eigenwaarde en identiteit voor een vruchtbare ontmoeting met moslims is kennis van hun cultuur en godsdienst noodzakelijk. De auteur geeft daarom veel informatie, op een overzichtelijke wijze en geïllustreerd met tal van voorbeelden uit de praktijk. Uitgangspunt bij dit alles is, dat moslims en christen van elkaar kunnen leren en iets voor elkaar kunnen betekenen. Alleen vanuit die gedachte is het mogelijk Gods liefde uit te dragen.

Artikelnummer: boek001 Categorie: